PROJECT agencija gradi povjerenje

Zašto PROJECT?

PROJECT Agencija pruža najkvalitetniju uslugu, približava svijet osiguranja, odražava ukazano povjerenje, uz Vas je onda kada Vam je napotrebnije

„PROJECT“ Agencija je nastala kao produkt dugogodišnjeg rada, sticanja znanja i iskustva u svijetu osiguranja.
Ono što je prethodilo osnivanju „PROJECT“ Agencije je posao u osiguranju kojim se bavimo od 2006 godine. Rješenjem Agencije za nadzor osiguranja FBiH od 10.06.2019. godine, „PROJECT“ agencija je zvanično počela sa radom.
Za nas rad u osiguranju nije samo prodaja proizvoda koja nude osiguravajuća društva, mi svojim klijentma stojimo na raspolaganju 24 sata dnevno svih 365 dana u godini.
Upoznavanje klijenta sa proizvodom, ponuda najkvalitetnijeg proizvoda na tržištu, servis naših klijenata, to je ono što nas karakteriše sve ove godine.
Osnivanjem „PROJECT“ Agencije odlučili smo da posao kojim se bavimo u svijetu osiguranja podignemo na jedan veći, profesionalniji nivo.
„Project“ agencija  je naša vizija kako da klijentima omogućimo kompletnu uslugu osiguranja.
Uslugu koja polazi od:
  • Kontakta sa klijentima
  • Prezentacije proizvoda koji se trenutno nude na tržištu osiguranja
  • Prodaje proizvoda osiguranja
  • Kompletnog servisa klijenta, prije u toku i nakon zaključenja police osiguranja
  • Pomoći klijentu u slučaju štetnog događaja za vrijeme trajanja osiguranja
  • Pružanja svih informacija potrebnih klijentu, vezanih za osigurani slučaj