PROJECT agencija gradi povjerenje

Zaključivanjem police osiguranja postižete potpunu zaštitu svoje robe za vrijeme njenog transporta.

Policom osiguranja robe u transportu može se osigurati sva roba koja se prevozi izvan i unutar Bosne i Hercegovine.

Dvije su osnovne vrste ugovora o osiguranju transporta robe:

Pojedinačni ugovori kojima se osiguravaju ugovorom tačno definisane pošiljke robe na određenoj relaciji. U tom slučaju polica osiguranja sadrži podatke o robi, relaciju, prevozno sredstvo, početak putovanja i dr. Ugovor se sklapa prije početka putovanja. Za svaku pošiljku izdaje se zasebna polica osiguranja.

Opći ugovor kojim se osigurava veći broj pošiljki robe koje se uzastopno otpremaju i koje su ugovorom označene u općim crtama. Npr. ugovorom se mogu osigurati sve pošiljke robe koje se prevoze u određenom razdoblju, na određenoj relaciji, određenim prevoznim sredstvom i sl.

Osiguranje transporta

U toku trajanja transporta robe postoje mnogobrojni rizici. Dugo putovanje, utovar i istovar, razni načini trensporta, nepovoljne vremenske prilike, krađe i fizičke štete, samo su neke od opasnosti s kojim se proizvodi u tranzitu mogu suočiti.