PROJECT agencija gradi povjerenje

Ugovaranjem police životnog osiguranja zaštitite ono što je najvažnije, vaš život i život vaših voljenih osoba, osigurajte i olakšajte svoju budućnost.

Životno osiguranje jedan je od najatraktivnijih oblika ulaganja, jer polica životnog osiguranja istovremeno omogućava ulaganje u vlastitu budućnost i sigurnost porodice.

Prilikom uplate police životnog osiguranja premiju je moguće podijeliti na mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje iznose.

Životno osiguranje

Životno osiguranje predstavlja idealnu kombinaciju kvalitetne dugoročne štednje i osiguranja života.