PROJECT agencija gradi povjerenje

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu uzrokovanu povredama trećih lica (tjelesne ozljede, bolest ili smrt), kao i oštećenja ili uništenje imovine trećih lica.

Osiguranje profesionalne odgovornosti uglavnom zaključuju advokati, notari, sudski vještaci i sl.

Osiguranje od odgovornosti

Policom osiguranja od odgovornosti pokriva se odgovornost za štetu nastalu nepredviđenim događajima koji proizilaze iz djelatnosti, tj. pokriva se šteta za koju ste prema zakonu odgovorni.