PROJECT agencija gradi povjerenje

Osiguranja od nezgode može se ugovoriti kao individualno ili kolektivno osiguranje.

Nesretnim slučajem će se smatrati svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji djelujući uglavnom izvana na tijelo osiguranika ima za posljedicu potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, pogoršano zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć i u krajnjem slučaju za posljedicu ima smrt osiguranika.

Polica osiguranja od nezgode pokriva:

  • smrt uslijed nezgode
  • trajni invaliditet
  • smrt uslijed bolesti
  • troškove liječenja
  • troškove boravka u bolnici

Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode prvenstveno je osiguranje koje štiti osobu od iznenadnih i nepredvidivih događaja.